ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ VIDEOS KAI ANIMATIONS

O ορθοδοντικός Δρ. Δρ. Φώτης Β. Εξάρχου είναι νόμιμος χρήστης του λογισμικού Aquarium™ της εταιρείας Dolphinimaging™. Το γεγονός ότι τα βίντεο που ακολουθούν προβάλλονται μέσω YouTube, εξυπηρετεί αποκλειστικά την ομαλή και ταχεία λειτουργία της ιστοσελίδας.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Brushing Techniques with Braces    

Flossing with superfloss

Brushing with
Proxabrush

Brushing Problem Areas Dental Cavity - 3D
Medical Animation
Kids Cavity Movie Dental Sealants
and Fissurotomy
Gingival Recession Periodontal
P
ocket Formation

 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ


Eruption of Teeth Eruption of Teeth
(P
anoramic View)

Impaction of the Maxillary Canine

Impaction of
Third Molars

Early Primary First Molar Loss Early Primary
Second Molar Loss

Deep Bite Open Bite

Crossbite Facial Asymmetry

Class I && Spacing Class I & Open Bite

Class II, Division 1 Class II,
Division 2

Class II, Division 1 & Overbite

Class III (skeletal)

Lip Posture and Anterior Teeth Relations    

Lip Posture Class II, Division 1

Lip Posture Class
 II, Division 2
Lip Posture Class II & Overbite Lip Posture
Class III

Temporomandibular Joint (TMJ) - Normal Temporomandibular
Joint (TMJ) - Anterior
Disc Displacement

 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΥΛΙΑ

Metallic Braces (& Ligation of Wires with Steinless Steel Ties)

Metallic Braces
(& L
igation of Wires
 with elastics)

Direct Bonding Procedure (How Braces are placed on the Teeth) Indirect Bonding of
Braces (How Braces
are placed on the Teeth)

Mettallic Braces & Elastomeric Chain Closing Spaces in Teeth Separation of
Teeth with Elastics

Intrusion Arch Bite Turbo
Appliances

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ «ΔΙΑΦΑΝΗ» ΑΓΚΥΛΙΑ

Clear Brackets    

 

ΓΛΩΣΣΙΚΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ» ΑΓΚΥΛΙΑ

Lingual Brackets    

 

 

 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Invisalign

Invisible Aligners    

 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


Lower Lingual Arch Nance
Appliance
Lower Arch Holding Arch Lip
Bumper
Space Maintainer

Space
Regainer
Quad Helix Expander Rapid Palatal
Expansion (RPE)
with Hyrax
appliance
Maxillary Expander (Removable) Mandibular
Expander
 (Removable)
Cervical Headgear High Pull
Headgear
Fixed Pendulum Appliance (FPA) Fixed Pendulum
Appliance with
Expander (FPAE)
Bionator

Bite Plate Appliance
Herbst Appliance Forsus Spring
with
Braces
Anterior Crossbite Appliance Face Mask
Braces and Retainer Spring Retainer for retention
Positioner    

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Extraction of Upper & Lower 1st Premolars Extraction of Upper
 1st Premolars
Extraction of Upper & Lower 2nd Premolars Extraction of Upper
1st Premolars & Lower
 2nd Premolars
Serial Extraction Tretament

Single Lower Incisor
Extraction

Treatment of Impacted Canines

Molar Uprighting for
Implant Placement
Treatment of Congenital Missing Lateral Incisors

Build-up of
Lateral Incisor

Recontouring Teeth to Reduce Crowding Interproximal Stripping
(Recontouring of Teeth)
Reduction of Black Triangles   Class II Elastic
  Class III Elastic Extraction upper second and lower first premolars

 

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ


Mini-Screw-Implants    
Molar Intrusion Using Mini-Screw Implants Open Bite Treatment
 with Mini-Screw Implants
& Clear Braces
Anterior Retraction Using Mini-Screw Posterior Protraction
Using Mini-Screw
Implants
Complete Dental Retraction Using Mini-Screw Implants Canine Retraction with
Mini-S
crew Implants

Anterior Tooth Implant Posterior Tooth
Implant
Bone Grafting to prepare for Implants    

 

ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ


Third Molar Extraction Soft Tissue Impaction

Third Molar Extraction
 Partial Boney
 Impaction
Lower Jaw Set-Back Surgery Mandibular
Advancement
 Surgery
Upper Jaw Advancement Surgery Bi-Jaw
Surgery
Surgical Correction of Deep Bite (Gummy Smiles) Surgically Assisted
 Palatal Expansion
Surgical Correction of Open Bite - Maxillary Impaction Surgery Surgical Correction
of Open Bite - M
axillary
 Impaction Segmental
Surgery
Surgical Correction of Long Face Syndrome Maxillary Posterior (Upper Back) Impaction with Mandibular Advancement Surgery Surgical correction of
Open Bite & Prognathism
- M
axillary Posterior
Impaction, Maxillary
 Advancement & Mandibular
 Setback Surgery

Reduction Genioplasty Surgery

Advancement
Genioplasty
 Surgery